Bệnh đổ thừa

Bệnh Đổ Thừa

 

Trăm năm một mảnh hình hài

Đáng thương mắc phải một vài bệnh tâm

Một căn bệnh bởi tâm u ám

Bệnh Đổ Thừa …vốn rất hiểm nguy…!

Nhẹ thời tan nát gia phong

Nặng thời tù tội tiêu vong có ngày

Con lớn lên hoang đàng biếng nhác

Chỉ mong cầu đường tắt lối ngoằn

Xẩy chân thất bại nhọc nhằn

Quay về đổ oán gia đình …Mẹ Cha

Có Cha Mẹ bê tha vô độ

Tứ đổ tường danh lợi si mê

Khi con lầm lỡ tang thương

Trăm phần trách mắng không lường bản thân

Chồng trách tội đổ thừa tại vợ

Vợ kêu oan đổ lỗi cho chồng

Chẳng hay muôn sự tại mình

Hai bàn tay mới gây thành tiếng vang

Có gia đình đổ cho xã hội

Mọi nguyên nhân tạo tội do người

Con hư …vợ dại …chồng lười

Nhà tan cửa nát đổ thừa trần gian

Bệnh Đổ Thừa thảy do tâm tưởng

Khi tâm mê chỉ hướng bản thân

Điều hay điều đúng về ta

Điều sai điều dở đều do tại người

Chỉ cần phục thiện quay đầu

-Như Lộ-