Mục I


Lá lành đùm lá rách… tơi
Phát tâm cứu giúp cảnh đời khó khăn
Lá tơi đùm lá nát bươm
Tình tình nghĩa nghĩa tấm gương Chân Thường
Hãy cho đi hãy yêu thương!

Nhớ ai như nhớ thuốc Lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên…
Thói quen tập khí không tên
Lúc sanh lúc diệt khiến tâm hoang đàng
Đã quyết tâm, vẫn lỡ làng?
Đào lên vùi xuống đến ngày hôm nao?
Đã biết Nhân Quả đắng cay
Thôi thì vùi xuống từ nay chớ đào…

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây…
Vì người không có thì ai gieo trồng
Nhớ ơn đền đáp Kẻ Trồng
Duy trì nhân nghĩa để làm gương soi
Đời sau ngẫm nghĩ cùng noi
Tấm gương Đạo Đức muôn đời truyền lưu
Tổ Tiên dạy dỗ nào sai!

Ăn cháo đá bát…
Là người tàn ác
Bất nghĩa bất nhân
Có ngày chuốc họa
Gieo gió gặp bão
Ngẫm mà sợ hãi
Nhân nào Quả đó
Nên đừng phản trắc…
 
-Như Lộ-