Mục IV

  “Một điều nhịn chín điều lành…” 
Một điều chẳng nhịn chín điều ác sanh
Gieo nhân nhẫn nhịn hưởng lành
Gieo nhân chấp ngã tự hành bản thân
Muốn gieo Nhân gặt Quả ngon
Gắng công học hỏi gắng công tu hành
Một khi tâm định tuệ sanh
Nhịn và không nhịn ác lành rõ thêm
Tuỳ thời tuỳ cảnh tuỳ duyên…

     “Nghèo cho sạch rách cho thơm…”
Thân dù nghèo rách nhưng Tâm chẳng nghèo
Tình thương, trí tuệ vun trồng
Nhân nhân nghĩa nghĩa dâng tràn trong tim
Giữ cho nhân phẩm sạch thơm!

    “Thương ai thương cả lối đi
  Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng…”
Ghét thương thương ghét mơ màng
Tâm mê trí lẫn chẳng còn phân minh
Oán hờn che lấp yêu thương
Vô tình đốt phá bao nhiêu phước lành
Tỉnh ra ân hận bẽ bàng
Tình thương giữ lại ghét hờn hãy quên!

   “Thương nhau trái ấu cũng tròn
   Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo…”
Trái ấu ví như những điều tà xấu ác
Trái bồ hòn dụ cho chân lý lẽ hay
Bởi si mê không phân được đúng sai
Nên trót dại rơi vào nơi biển khổ
Thương hay ghét, tỉnh mau đừng ngoan cố
Tâm an bình thiện ác tự phân minh
Với bậc thánh méo tròn, thiện ác chẳng hề chi
Vẫn trồi hụp nên phải cần phân rõ…

 

-Như Lộ-