Mục V

      “Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười ở hẹp người Chê….”

Chê là Cười, Cười là Chê

Chê Cười khập khiễng bấp bênh khác người

Cười Chê ăn ở vụng về

Cười Chê đối đãi phật lòng số đông

Lúc vừa lòng…. lúc phật lòng

Làm sao thoát khỏi tình đời xét moi

Về Trung Đạo ngẫm rồi soi

Soi thân lẫn trí hành cho cân đồng

Tình Đời Nghĩa Đạo dung thông….

-Như Lộ-

 


“Của cho không bằng cách cho…”

Cho sao người thấy tâm hòa ý vui

Của cho mọn, quý chẳng lo

Cách cho mới phải đắn đo kỹ càng

Khi cho Tâm ý trong lành

Của tuy nhỏ vẫn làm người an vui

Khi cho trịch thượng vô tâm

Của dù đắt quý mấy ai đã cần

Muốn cho vật ….giữ Tâm bình

Tâm không phân biệt sang hèn hãy cho

Cách cho đích thực từ Tâm…

-Như Lộ-

 


    “Cây ngay không sợ chết đứng…”

Người ngay Ý Chánh Tâm Đoan lẽ thường

Dẫu cho ác đạo nhiễu nhương

Một lòng quyền biến đường đường nghĩa trung

Dẫu cho hoàn cảnh khốn cùng

Thân tâm vững trãi âm thầm vượt qua

Đạo đời, nghịch thuận phong ba

Dẫu oan chết đứng vẫn lưu khí hùng

Sống sao cho xứng ân tình, …..

Tổ Tiên, Bản Sắc muôn đời truyền trao

-Như Lộ-

 


“Thuốc đắng giải tật, lời thật mất lòng…”

Vì tâm vọng động không thông

Nghe lời ngay thẳng khiến tâm u buồn

Muốn tâm an muốn thân lành

Biết rằng thuốc tốt lời vàng khác chi

Thuốc hay đắng lưỡi có khi

Lời hay nghịch nhĩ mấy ai vui lòng

Kẻ khôn người sáng sẽ thông

Kẻ ngu người tối lòng vòng khó khăn

Ngẫm lòng đã sáng hay chưa

-Như Lộ-