Hỗ trợ,  Hoạt động

Cập nhật chương trình hỗ trợ miền Trung đợt 2

Một số hình ảnh và videos được cập nhật từ chương trình hỗ trợ xã hội đợt 2:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *