Trạm nước sạch,  Xã Đăk Hà

Hình ảnh khởi công tại xã Đăk Hà

International Community Initiatives

Đây là một số hình ảnh của trạm nước sạch tại xã Đăk Hà – Được vận động bởi cô Minh Phương.

Dưới đây là thư ngỏ, để đọc thư xin vui vào nhấn vào “Thư Ngỏ”.

Thư Ngỏ

Hình ảnh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *