Hình ảnh

Hình ảnh tại làng Đăk Trang

Đây là một số hình ảnh tại làng Đăk Trang – Được vận động bởi cô Mộng Lan. Và được bảo trợ bởi cụ bà Ôn Kiêu – Pháp danh Chơn Thành, Bùi Ngọc Diệp, Phan Văn Tuấn, Đỗ Hải Yến, AAN Phạm, Mimi Tang Liêu, Nina Mui Tang và tất cả quý ân nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *