ICI

ICI – International Community Initiatives

ICI – là một nhóm thiện nguyện phi lợi nhuận được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ cộng đồng. Và đây cũng là mục đích mà nhóm phụng sự xã hội đang hướng đến. Vì lẽ đó chúng tôi đồng hành cùng nhau trên còn đường thiện nguyện, nhằm có thể kêu gọi, gây quỹ và hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. ICI hiện tại là nhóm cộng sự duy nhất của phụng sự xã hội. Do vậy, các dự án thiện nguyện hoạt động trên trang web phungsuxahoi.org, sẽ được nằm dưới sự bảo trợ của ICI.

Mọi thông tin chi tiết về ICI xin truy cập: ICI ORGANIZATION
Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc qua: International Community Initiatives, Inc.

PO BOX 2872, Germantown, MD 20875-2872, US

Contact@icius.org

hoặc qua email: nhomphungsuxahoi@gmail.com

Trân trọng.