Mục I – V

Tổng hợp ca dao, tục ngữ được viết theo thể thơ của tác giả Như Lộ. Theo mục I – V

“Lưu ý: nhấn vào các Mục để xem chi tiết các bài thơ được viết dựa trên các câu ca dao, tục ngữ”.

 

Mục I:

 1. Lá lành đùm lá rách…
 2. Nhớ ai như nhớ thuốc Lào
  Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên…”
 3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây…
 4. Ăn cháo đá bát…”

Mục II:

 1. Bầu ơi thương lấy Bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…
 2. Trăm năm bia đá cũng mòn
  Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…
 3. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng…
 4. Khôn ngoan đá đáp người ngoài
  Gà cùng một Mẹ chớ hoài đá nhau…

Mục III:

 1. Cha Mẹ hiền lành để Đức cho con…
 2. “Khôn ba năm dại một giờ…”
 3. “Lời nói không mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
 4. “Dù xây chín bậc phù đồ
  Không bằng làm Phước cứu cho một người”

Mục IV:

 1. “Một điều nhịn chín điều lành…”
 2. “Nghèo cho sạch rách cho thơm…”
 3. “Thương ai thương cả lối đi
  Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng…”
 4. “Thương nhau trái ấu cũng tròn
  Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo…”

Mục V:

 1. “Ở sao cho vừa lòng người
  Ở rộng người cười ở hẹp người chê…”
 2. “Của cho không bằng cách cho…”
 3. “Cây ngay không sợ chết đứng…”
 4. “Thuốc đắng giải tật, lời thật mất lòng…”