Mục VI – X

Tổng hợp ca dao, tục ngữ được viết theo thể thơ của tác giả Như Lộ. Theo mục VI – X

“Lưu ý: nhấn vào các Mục để xem chi tiết các bài thơ được viết dựa trên các câu ca dao, tục ngữ”.

 

Mục VI:

 1. “Học là học để làm người,
  Biết đâu hơn thiệt biết lời thị phi…”
 2. “Người mà không học, khác gì đi đêm…”
 3. “Người không học, như ngọc không mài…”
 4. “Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài
  Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi

Mục VII:

 1. “Học là học Biết giữ gìn
  Biết điều nhân nghĩa
  Biết đường hiếu trung…”
 2. “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học…”
 3. “Luyến mãi thành tài, miệt mài tất giỏi…”
 4. “Cần cù bù thông minh…”

Mục VIII:

 1. “Dốt đến đâu học lâu cũng biết…”
 2. “Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi…”
 3. “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ…”
 4. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
  Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người ”

Mục IX:

 1. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo…”
 2. “Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó…”
 3. “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”
 4. “Sông sâu còn có kẻ dò
  Đố ai lấy thước mà đo lòng người…”
 1. “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…”
 2. “Cơm Cha áo mẹ chữ thầy
  Gắng công ăn học có ngày thành danh…”
 3. “Nói lời phải giữ lấy lời
  Đừng như con bướm đậu rồi lại bay…”
 4. “Đèo cao thì mặc đèo cao
  Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo…”