Mục XI – XV

Tổng hợp ca dao, tục ngữ được viết theo thể thơ của tác giả Như Lộ. Theo mục XI – XV.

“Lưu ý: nhấn vào các “Mục” để xem chi tiết các bài thơ được viết dựa trên các câu ca dao, tục ngữ”.

 

Mục XI:

 1. “Nhặt được của rơi, trả người bị mất…”
 2. “Mẹ còn chẳng biết là may
  Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con…”
 3. “Biết thì thưa với thốt, không biết thì dựa cột mà nghe…”
 4. “Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục…”

Mục XII:

 1. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã…”
 2. “Lắm Thầy đầy ma, lắm cha con khó lấy chồng…”
 3. “Ăn cơm nhà, vác tù và cho hàng tổng…”
 4. “Ăn cơm nhà vác ngà voi…”

Mục XIII:

 1. “Càng cao danh vọng càng nhiều gian truân…”
 2. “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn…”
 3. “Nhàn cư vi bất thiện…”
 4. “Chơi thì chọn bạn mà chơi…”

Mục XIV:

 1. “Bề ngoài thơn thớt nói cười
  Bề trong nham hiểm giết người không dao…”
 2. “Uống nước nhớ nguồn…”
 3. “Tôn Sư Trọng Đạo…”
 4. “Không Thầy đố mày làm nên…”

Mục XV:

 1. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư…”