Quá trình hỗ trợ miền Trung (Đợt 2).

Từ tờ mờ sáng, từng chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ bắt đầu lăn bánh về miền Trung. Mặc cho trời mưa bão, thì lòng người trên những chuyến xe ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Vì họ biết rằng, ngoài kia có biết nhiêu cảnh người đói khổ