Quyên góp

Quyên góp cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, về lương thực, thực phẩm, tài vật, và các nhu yếu phẩm.

Xin quý mạnh thường quân, quý ân nhân và quý thiện hữu tri thức vui lòng liên lạc với nhóm qua email và phone numbers của các thành viên phụ trách.

Email: nhomphungsuxahoi.org

Founder: Cuc Thi Nguyen

Phone: +1 408 393 0529

Director: Mong Lan Ho

Phone: +1 714 230 9641

Founder Assistant: Phuong Phan

Phone: +1 669 253 9311

Trân trọng.


Quyên góp cho chương trình “Chung tay vì nguồn nước” hay “Dự án trạm nước sạch”

Đây là chương trình từ thiện của nhóm phụng sự xã hội và ICI nên mọi người có thể liên lạc và quyên góp theo hình thức sau đây.

Quyên góp qua ICI – International Community Initiatives

Khi quý mạnh thường quân, quý ân nhân và quý thiện hữu tri thức muốn quyên góp bằng hình thức trực tiếp qua website của nhóm ICI.

Xin lưu ý: nội dung chuyển khoản (Please specify your donation’s intent) phải ghi rõ gửi cho chương trình từ thiện “Vietnam Missions” hoặc “Clean water project”. Trước khi chuyển khoản cho nhóm ICI.

Thông tin chuyển khoản chi tiết xin vui lòng truy cập mục Donation của ICI: Donation

Hoặc liên lạc trực tiếp qua email và phone numbers của các thành viên phụ trách cho nhóm phụng sự xã hội để quyên góp.

Email: nhomphungsuxahoi.org

Founder: Cuc Thi Nguyen

Phone: +1 408 393 0529

Director: Mong Lan Ho

Phone: +1 714 230 9641

Founder Assistant: Phuong Phan

Phone: +1 669 253 9311

Trân trọng.