Hoạt động

Tri ân

Dưới đây là lá thư tri ân gửi đến Cô Minh Phương và quý ân nhân đã cùng đồng hành với nhóm phụng sự xã hội & ICI. Để từ đó, có thể kề cạnh chung tay góp sức đem lại nguồn nước sạch cho người dân nghèo ở Quảng Trị.

Thư tri ân

Dưới đây, là một số hình ảnh về đời sống của người dân tại xã Thanh, huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị. Được cung cấp bởi cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *